.or.th

เช่น สมาคม มูลนิธิ สภาวิชาชีพ ศาสนสถาน องค์การมหาชนอิสระ สหกรณ์ พรรคการเมือง สถานฑูต หอการค้า ชมรม หรือ โครงการเพื่อสังคม เป็นต้น

เอกสาร : หนังสือจัดตั้งองค์กรที่รับรองโดยหน่วยงานภาครัฐ เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น

กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรข้างต้น จะต้องแสดงหนังสือ 2 ฉบับ ได้แก่

1. หนังสือแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับองค์กร ดังนี้

  • รายนามคณะกรรมการ
  • วัตถุประสงค์
  • ที่อยู่
  • สำหรับโครงการ ให้ระบุวันสิ้นสุดของโครงการ

2. หนังสือรับรองจากองค์กรพัฒนาเอกชนอื่นที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลหรือหน่วยงานภาครัฐ รับรองว่า มีหน่วยงานดังกล่าวอยู่จริง

 
  • 0 ผู้ใช้งานเห็นว่ามีประโยชน์
คำตอบนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง

.ac.th

.ac.th : สำหรับสถานศึกษา ที่ได้รับประกาศรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานที่มีสถานะเทียบเท่า...

.academy

.academy คือ gTLD ที่เปิดใช้งานอยู่ซึ่งถูกเสนอไว้ในโครงการ gTLD ใหม่ของ ICANN Registry...

.accountant

.accountant เป็น TLD ที่ได้รับมอบหมายใน ICANN's New gTLD Program Famous Four Media (dot...

.agency

.agency คือชื่อโดเมนระดับบนที่ใช้งาน (TLD) ที่เสนอในโปรแกรม gTLD ใหม่ของ ICANN  Registry...

.amsterdam

.amsterdam เป็นโดเมนระดับบนสุดของเมืองอัมสเตอร์ดัม ICANN...